Home
Menu
Zoek
Honours Programma Gymnasia
Leerlingen in de bovenbouw die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen deelnemen aan het Honours Programma Gymnasia (HPG). Het programma is gericht op leerlingen die méér kunnen en willen dan het reguliere curriculum biedt. Zij bedenken daartoe een project of onderzoek dat inhoudelijk buiten de schoolvakken staat of de schoolvakken overstijgt. Gedurende 100 klokuren per schooljaar werkt de HPG-er aan dit project in klas 4, 5 en 6. De leerling wordt hierin bijgestaan door een begeleidende docent. Leerlingen leren door en tijdens hun project beter reflecteren op hun vaardigheden en houden hun ontwikkeling bij in een online portfolio.

Het programma wordt in klas 6 afgesloten met een examengesprek. Tegenover twee examinatoren, beiden docent aan een ander gymnasium, vertelt de leerling over de persoonlijk groei aan de hand van het portfolio dat gedurende de looptijd van het HPG is opgebouwd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van HPG, Ton Tromp (tro@wlg.nl).
Ithaka
Leerlingen in de onderbouw die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen meedoen aan Ithaka. Deze leerlingen mogen een aantal lessen in de week missen en in die tijd werken ze aan een zelfgekozen project. Ze worden hierbij begeleid door één van onze docenten. Het project moet worden afgesloten met een eindproduct en daarnaast leren leerlingen tijdens dit project beter te reflecteren op hun vaardigheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mentor of rechtstreeks met de coördinator van Ithaka, Nanja van Berkum (brm@wlg.nl).