Home
Menu
Zoek
Olympiadeschool
Het Willem Lodewijk Gymnasium is sinds 2012 in het bezit van het Olympiadekeurmerk. Het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bètaonderwijs. Wij stimuleren onze leerlingen om verder te kijken dan strikt nodig is op VWO-niveau. Dat doen wij onder andere door onze leerlingen te laten deelnemen aan deze wedstrijden. Ervaring heeft geleerd dat het een extra uitdaging biedt aan getalenteerde leerlingen om zich in competitievorm te meten met leerlingen van andere scholen. Zo nemen onze leerlingen jaarlijks deel aan de Kangoeroewedstrijd en de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde olympiade. Regelmatig dringen één of meer leerlingen door tot de landelijke finales.De onder het keurmerk vallende olympiades zijn niet de enige wedstrijden waaraan onze leerlingen meedoen. Ook voor leerlingen met interesse in talen of gammavakken is er voldoende uitdaging in wedstrijdvorm te vinden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan vertaalwedstrijden (Latijn, Grieks, Duits), Inktaap (Nederlandstalige literatuur), de filosofie olympiade, de aardrijkskunde olympiade of het inzenden van profielwerkstukken (Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, Landbouwuniversiteit Wageningen).


In het schooljaar 2016-2017 konden leerlingen deelnemen aan:

-
Informatica Olympiade
-
Klassieke Olympiade Latijn
-
Natuurkunde Olympiade -
Klassieke Olympiade Grieks
-
Wiskunde Olympiade -
Certamen Septentrionale
-
Kangoeroewedstrijd (Wiskunde)
-
Literaturwettbewerb
-
Biologie Olympiade
-
Deutscholympiade
-
Scheikunde Olympiade
-
Taalkunde Olympiade
-
Sterrenkunde Olympiade
-
Noord-Nederlands Kampioenschap Debatteren
-
Nationale Wetenschapsquiz -
NK Scholierendebat
-
Hour of code
-
Aardrijkskunde Olympiade
-
IJSO (International Junior Science Olympiad)