Home
Menu
Zoek
Ondersteuning in groepen

Studiecentrum

In het studiecentrum kunnen leerlingen vijf middagen per week onder toezicht van een docent in een rustige omgeving huiswerk maken op school. In het studiecentrum wordt er in stilte gewerkt. Het studiecentrum is iedere schooldag geopend van 14.50u tot 16.30u. Tijdens proefwerkweken gelden aangepaste openingstijden.

Steunlessen

Op vijf middagen zijn er, aansluitend aan de reguliere lessen, steunlessen van 45 minuten. De steunlessen zijn bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak of voor leerlingen die, bijvoorbeeld door ziekte, voor een bepaald vak een achterstand hebben opgelopen. Op het rooster is te zien wanneer de steunlessen van de verschillende vakken worden gegeven. Een leerling kan door een docent naar de steunles worden verwezen, maar mag ook uit eigen beweging komen.

Structuurhulp

De overgang van de basisschool naar het gymnasium is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Sommige brugklassers krijgen alle verschillende werkzaamheden niet op orde. Vaak worden spullen vergeten of verkeerde dingen gemaakt of geleerd. Ook loopt een aantal leerlingen vast doordat het tempo hoog is en er veel leswisselingen op een dag plaatsvinden. Als het met wat extra begeleiding van de klassenmentor nog niet lukt, dan zoekt de mentor voor de leerling een vierdeklasser als tutor. De tutor houdt regelmatig contact met de leerling en helpt om de schoolse zaken op orde te krijgen.

Sociale Vaardigheidstraining

SOVA-training wordt aangeboden aan leerlingen die bepaalde sociale vaardigheden missen, waardoor zij in meer of mindere mate in een isolement raken en niet optimaal kunnen functioneren. Het ontbreken van sociale vaardigheden kan bovendien effect hebben op de leerprestaties van de betreffende leerlingen. SOVA-training wordt met name aangeboden aan leerlingen uit klas 1 en is op vrijwillige basis.

Faalangstreductietraining

Faalangstreductietraining wordt aangeboden aan leerlingen die een grote druk ervaren om te presteren. Dit gebeurt wanneer faalangst zo sterk is, dat het functioneren van een leerling erdoor wordt belemmerd. Afhankelijk van het type faalangst (cognitieve, sociale of motorische) kan geadviseerd worden om deze faalangstreductietraining op school te volgen.

Examentraining

Een heel specifieke vorm van hulp buiten school is examentraining voor leerlingen die bijna aan hun eindexamen toe zijn. Via een intensieve cursus worden eindexamenkandidaten heel gericht voorbereid op het eindexamen van een specifiek vak. Deze trainingen vinden plaats in het voorjaar voorafgaand aan het eindexamen, veelal in de periode tussen de laatste schooldag (LSD) en de start van het eindexamen. De Rijksuniversiteit Groningen biedt examentrainingen aan en ook via Examentraining Noord zijn de cursussen te volgen.