Home
Menu
Zoek
Het WLG: een klein christelijk categoraal gymnasium

Gymnasium

Onze school biedt een gymnasiumopleiding. Dat betekent dat het Willem Lodewijk Gymnasium een brede algemene ontwikkeling biedt, waarbij leerlingen, naast de reguliere VWO-vakken, lessen Latijn en Grieks volgen. Binnen en buiten de lessen klassieke talen wordt aandacht besteed aan de Grieks-Romeinse oudheid. Dit helpt leerlingen bij de moderne talen en bij het begrijpen van de wereld om ons heen.
Tijdens de lessen krijgen docenten de ruimte voor vakinhoudelijke verdieping, omdat rekening wordt gehouden met leerlingen die nieuwsgierig zijn en verder willen gaan dan een globale beheersing van verplichte stof. Buiten de lessen wordt de belangstelling van leerlingen geprikkeld met tal van culturele activiteiten, verdiepingsprogramma's en excursies. Initiatieven van leerlingen worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Categoraal

Op een categorale school volgen alle leerlingen dezelfde opleiding. De capaciteiten en belangstellingen van onze leerlingen zijn redelijk vergelijkbaar: gemotiveerde leerlingen, die van de basisschool een VWO-advies hebben gekregen en tot een flinke inzet bereid en in staat zijn. Op onze school is sprake van een doorlopend leertraject waarbij slechts tweemaal een keuze gemaakt hoeft te worden: een profielkeuze aan het eind van de derde klas en het definitieve examenpakket een jaar later.

Christelijk

Het Willem Lodewijk Gymnasium is een christelijke school. Iedere dag is er aan het begin van het eerste lesuur een dagopening en met Kerst en Pasen zijn er vieringen. Bij het vak religie en levensbeschouwing wordt aandacht besteed aan de verschillende levensbeschouwingen; wat geloven mensen en welke rol speelt religie in het leven? De school vindt het belangrijk dat leerlingen leren een eigen mening te vormen en leren omgaan opvattingen van de ander. Rekening houden met anderen is ook in de dagelijkse omgang een basiswaarde voor iedereen binnen de school.

Klein

Het Willem Lodewijk Gymnasium is een kleine school (ongeveer 700 leerlingen) en biedt leerlingen snel een vertrouwde omgeving. De school wil dit graag zo houden en streeft daarom ieder jaar naar maximaal vijf brugklassen. Op die manier blijft er goed onderwijs, voldoende zorg en aandacht. Veel leerlingen kennen elkaar. Docenten staan dicht bij de leerlingen en volgen hun ontwikkeling gedurende meerdere jaren. Ouders zijn nauw betrokken bij de school. De korte lijnen maken het begeleiden van leerlingen eenvoudig en effectief.