Home
Menu
Zoek
Onze geschiedenis

Op 11 maart 1909 besloot een vereniging van ouders om in Groningen een christelijk gymnasium te openen in september van dat jaar. Gereformeerden en hervormden hadden elkaar gevonden in een toen opmerkelijke overeenkomst die de stichting van een gezamenlijke school mogelijk maakte. De bereidheid om over en weer open te staan voor een andere gezindte zou een blijvend kenmerk worden van de nieuwe school, die met de tijd mee groeide ineen steeds breder spectrum van levensbeschouwelijke overtuigingen rond de kern van christelijke waarden en tradities.

 

Het gymnasium werd genoemd naar Willem Lodewijk van Nassau, 'befaamd evenzeer door zijn vroomheid als zijn wapenfeiten'. Principieel en strijdbaar zijn, keuzes maken uit overtuiging en staan voor de consequenties daarvan: dit mensbeeld komt naar voren in de naam van de school. Een gedenkplaat bij de voordeur herinnert aan de oud-WLG'ers die tijdens de oorlogsjaren vanuit deze attitude leefden en omkwamen. Omstandigheden veranderen, het mensbeeld blijft in de grond gelijk: ook vandaag verwachten we van onze leerlingen dat ze uit persoonlijke overtuiging hun verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf, voor hun leefwereld, voor de mensen om hen heen. 

 

Het eerste schoolpand was gevestigd aan de Oosterstraat nr. 46. Het WLG betrok in 1923 - het leerlingental bedroeg inmiddels honderd - een statig pand aan de Oosterstraat nr. 13, waar de gevel nog steeds de sporen toont van het schoolverleden. 

 

 
Oosterstraat 13
Oosterstraat 46

 

In 1969 werd het gebouw aan de Verzetsstrijderslaan geopend: de groei van het aantal leerlingen en de ontwikkelingen in het onderwijs hadden nieuwbouw nodig gemaakt. In de afgelopen jaren is ook dit gebouw weer door grondige renovaties aangepast aan de nieuwste eisen. In het schooljaar 2006-2007 noopte de stormachtige groei van het aantal leerlingen tot verdere uitbouw van de school.

 
 
 Vezetsstrijderslaan 220

 

We zien een WLG dat – meer dan honderd jaar oud - zich steeds vernieuwt naar het ritme van veranderende inzichten, anderzijds opvallend trouw blijft aan wat de school sinds de oprichting kenmerkt: het open christelijk karakter, de betrokkenheid van ouders, de bereidheid van leerlingen om met elkaar voor elkaar dingen te doen.