Home
Menu
Zoek
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van het Willem Lodewijk Gymnasium, en ziet toe op het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de rector-bestuurder en adviseert deze gevraagd en ongevraagd.

Leden van de Raad van Toezicht:
Dhr. K.J. Roffel
Mr. W.R. van der Velde
Mr. Drs. B. van der Ven
Mw. Drs. I.F. Donse
Mw. Drs. K. Geerts
Dhr. Th.J.J. Mol

Klik hier om terug te gaan naar het organogram van onze organisatie.