Home
Menu
Zoek
Rector-bestuurder
Het bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium ligt bij de rector-bestuurder, de functionaris die zowel belast is met het besturen van de vereniging en de onder de vereniging ressorterende school als met de directievoering van de school. Deze beide rollen zijn dus in één persoon verenigd.

Rector-bestuurder: Mw. Drs. E. A. van der Velden

Klik hier om terug te gaan naar het organogram van onze organisatie.