Home
Menu
Zoek
SchoolVenster
Vensters voor Verantwoording is een initiatief van de VO-raad, bedoeld om leerlingen, ouders en andere belanghebbenden te informeren over (de prestaties van) hun school. Via de Vensters kunnen scholen, schoolprestaties en andere gegevens worden beoordeeld en vergeleken.

Deze vorm van horizontale verantwoording gebeurt aan de hand van twintig indicatoren (punten van vergelijking) die worden ingevuld op alle deelnemende scholen; o.a. alle Groningse scholen voor voortgezet onderwijs.

Klik hier om naar het SchoolVenster van het Willem Lodewijk Gymnasium te gaan.
Jaarverslag
Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag dat is opgesteld door het bestuur van de vereniging Willem Lodewijk Gymnasium.

Klik hier om het jaarverslag in te zien.
Klachtenregeling
Klik hier om de klachtenregeling en klokkenluidersregeling van het Willem Lodewijk Gymnasium in te zien.