Home
Menu
Zoek
Competitie

Olympiades en wedstrijden

Leerlingen uit de bovenbouw van het WLG kunnen ieder jaar meedoen met verschillende Olympiades: competities waarbij leerlingen hun kennis en talent op het gebied van een schoolvak kunnen laten zien. Olympiades zijn er onder andere voor de vakken wiskunde, informatica, scheikunde, natuurkunde, biologie, Duits, aardrijkskunde en filosofie. Leerlingen uit klas 5 krijgen de kans om mee te doen aan een internationale vertaalwedstrijd Latijn in Italië: het Certamen Ciceronianum. In de onderbouw kunnen leerlingen o.a. meedoen aan de Kangoeroewedstrijd, een landelijke wedstrijd waarin wiskundige puzzels moeten worden opgelost.
Het Willem Lodewijk Gymnasium is sinds 2012 in het bezit van het Olympiadekeurmerk. Het SLO (Stichting LeerplanOntwikkeling) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bètaonderwijs.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Debat

Het WLG heeft een actieve debatclub, waaraan zowel onderbouw- als bovenbouwleerlingen deelnemen. Elke week oefenen de leerlingen met verschillende vormen van debatteren. Jaarlijks wordt deelgenomen aan enkele grote debatwedstrijden, zoals het NK Debatteren, Op Weg naar het Lagerhuis, het Model Europees Parlement en het Provinciaal Jeugddebat. Vooral aan de laatstgenoemde wedstrijd kan ook al door leerlingen uit de onderbouw worden deelgenomen.

Sportdagen

Elk jaar zijn er drie sportdagen. In december is er een sportdag in Martiniplaza met o.a. basketbal, badminton en voetbal. In de zomer vinden sportdagen plaats in Haren (met o.a. voetbal, hockey en softbal) en aan de Hoornse Plas (met o.a. zeilen en beachvolleybal). Daarnaast neemt ieder jaar een grote groep leerlingen en docenten deel aan de 4Mijl van Groningen.


Sportcommissie

De sportcommissie is in 2005 opgericht en bestaat uit leerlingen uit klas 5. Deze commissie organiseert allerlei sportieve activiteiten voor de hele school, zoals bijvoorbeeld sportwedstrijden tijdens pauzes, toernooien, sportdagen en uitjes naar wedstrijden.

Robotica

Ieder jaar hebben leerlingen uit klas 2 tijdens de VV-uren de mogelijkheid zelf een robot te bouwen en te programmeren. Met de zelfgebouwde robot kunnen leerlingen deelnemen aan Robocub Junior, een groot evenement dat elk voorjaar wordt gehouden bij de TU in Delft. We werken met dan Lego Mindstorms.