Home
Menu
Zoek
Excursies en uitwisselingen

Romereis

Het is traditie op het Willem Lodewijk Gymnasium dat met de leerlingen uit de vijfde klas een studiereis wordt gemaakt naar Rome. De kennismaking met de antieke cultuur en de eeuwige stad vormt voor de leerlingen een hoogtepunt in hun schoolcarrière. De reis duurt, afhankelijk van het vervoer, acht tot tien dagen.

Limburgexcursie

De activiteit in de onderbouw die in populariteit kan wedijveren met de Romereis is de excursie naar Zuid-Limburg in klas 3. De excursie is een vierdaagse fietservaring in het Zuid-Limburgse, Belgische en Duitse landschap. In de excursie zitten historische, biologische, natuurkundige en aardrijkskundige onderdelen: een bezoek aan Maastricht of Aken, een steenkolenmijn of de hoogteburcht in Valkenburg.


Dagexcursies

De leerlingen van de klassen 1, 2 en 4 nemen jaarlijks in de weken rond de meivakantie deel aan een eendaagse excursie, met een wisselend programma. Afgelopen jaar hebben de leerlingen van klas 1 een bezoek gebracht aan de Wildlands in Emmen. De leerlingen van klas 2 zijn een dag naar Leiden geweest, waar ze onder andere een puzzelwandeling door de binnenstad hebben gemaakt. Afgelopen jaar waren Den Haag en Rotterdam de reisdoelen voor de vierdeklassers. Daar werd onder andere een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer en de haven van Rotterdam.

Studiereis naar Londen

Sinds enkele jaren wordt er ieder jaar een studiereis voor leerlingen van klas 6 naar Londen georganiseerd. Deelname hieraan is niet verplicht.

Madrid

Sinds 2006 is er een uitwisselingsproject met een school uit Madrid. Een aantal leerlingen uit klas 4 neemt aan deze uitwisseling deel. Ze bezoeken Madrid en zijn gastheer voor de Spaanse leerlingen die het WLG bezoeken. Voor beide scholen is dit een bijzonder leuke en leerzame activiteit.

CERN

Ieder jaar brengen zesdeklassers een bezoek aan CERN, de grote deeltjesversneller nabij Genève. Het CERN was afgelopen jaar in het nieuws met de ontdekking van een belangrijk elementair deeltje, het Higgs-boson. Leerlingen krijgen een rondleiding door het onderzoeksinstituut en worden bijgepraat door wetenschappers over wat er zoal bij het CERN gebeurt. Ter voorbereiding volgen de leerlingen een aantal lessen over dit onderwerp.

Severomorsk

Ruim twintig jaar heeft het WLG contact met Gymnasium 1 in Severomorsk, een havenstad ten Noorden van Moermansk. Ieder jaar bezoekt een aantal leerlingen uit klas 5 van het WLG de school in Rusland, of omgekeerd, om een gezamenlijk onderwijsproject rondom een bijzonder thema samen af te sluiten.

Taizé

Ieder jaar, in de eerste week van de zomervakantie, organiseert het WLG een reis naar Taizé (Frankrijk). Tijdens deze week delen we het leven met de broeders van Taizé. Veel internationale ontmoetingen, aandacht voor jezelf en voor de ander staan op het programma. Een ervaring die we elke leerling gunnen. Leerlingen uit klas 4, 5 en 6 kunnen mee met deze reis.