Home
Menu
Zoek
Maatschappij

Maatschappelijke stage

Ieder jaar nemen de leerlingen van klas 1 deel aan de actie Lentekriebels: zwerfafval in de wijk rond de school wordt verzameld en door de gemeente Groningen afgevoerd. In klas 3 en hoger gaan de leerlingen zelf op zoek naar een geschikte stageplek of activiteit. Leerlingen krijgen hierin veel vrijheid, maar het moet gaan om een onbetaalde stage of vrijwilligerswerk. In de 3e klas doen de leerlingen minimaal acht uur vrijwilligerswerk en in de 4e klas minimaal dertig uur. We hechten als school waarde aan de maatschappelijke stage, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Het belang van vrijwilligerswerk is groot voor onze samenleving en het werk van een vrijwilligers wordt vaak zeer waardevol gevonden door anderen (bijv. ouderen, mindervaliden, sportclubs of de natuur).

Day for Change

In de derde klas doen alle leerlingen mee aan het project Day for Change. Leerlingen richten hun eigen bedrijfje op, bijvoorbeeld een bedrijfje dat zelfgemaakte knuffels verkoopt of een high tea in een verzorgingstehuis organiseert. Het geld dat leerlingen daarmee verdienen, wordt gebruikt om kinderen in arme landen te helpen.


Vieringen

Met Kerst en Pasen staan we als school in een viering stil bij de betekenis van deze feesten. De vieringen worden voorbereid door leerlingen. We vinden het als school belangrijk dat leerlingen leren een mening te vormen, leren om te gaan met opvattingen van anderen en dat ze ervaren hoe religie een rol speelt in het dagelijkse leven.

Bovenbouw helpt Onderbouw

Voor alle leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. Hiervoor wordt per uur een kleine vergoeding gevraagd. De mentor brengt de beide betrokken leerlingen met elkaar in contact.