Home
Menu
Zoek
Maatschappij

Kalliope

Kalliope is al tientallen jaren de schoolkrant van het Willem Lodewijk Gymnasium. Na een onderbreking van enkele jaren heeft een nieuwe redactie in het schooljaar 2016-2017 de draad weer opgepakt. Kalliope verschijnt vier keer per jaar.

Maatschappelijke stage

Ieder jaar nemen de leerlingen van klas 1 deel aan de actie Lentekriebels: zwerfafval in de wijk rond de school wordt verzameld en door de gemeente Groningen afgevoerd. In klas 3 en hoger gaan de leerlingen zelf op zoek naar een geschikte stageplek of activiteit. Leerlingen krijgen hierin veel vrijheid, maar het moet gaan om een onbetaalde stage of vrijwilligerswerk. In de 3e klas doen de leerlingen minimaal acht uur vrijwilligerswerk en in de 4e klas minimaal dertig uur. We hechten als school waarde aan de maatschappelijke stage, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Het belang van vrijwilligerswerk is groot voor onze samenleving en het werk van een vrijwilligers wordt vaak zeer waardevol gevonden door anderen (bijv. ouderen, mindervaliden, sportclubs of de natuur).

Edukans

Edukans is een project om onderwijs voor kansarme kinderen in de Derde Wereld mogelijk te maken of te verbeteren. Eén van de leerlingen uit klas 4 van het WLG gaat voor onze school kijken in een ontwikkelingsland. De afgelopen jaren hebben leerlingen bezoeken gebracht aan Ethiopië en Malawi. Bij terugkomst vertelt de leerling de hele schoolgemeenschap over het land en het onderwijs en geeft aan waar men vooral behoefte aan heeft. Het WLG organiseert dan als school acties om geld bijeen te brengen om die doelen te kunnen realiseren. Alle leerlingen van school doen hieraan mee.

Vieringen

Met Kerst en Pasen staan we als school in een viering stil bij de betekenis van deze feesten. De vieringen worden voorbereid door leerlingen. We vinden het als school belangrijk dat leerlingen leren een mening te vormen, leren om te gaan met opvattingen van anderen en dat ze ervaren hoe religie een rol speelt in het dagelijkse leven.

Bovenbouw helpt Onderbouw

Voor alle leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. Hiervoor wordt per uur een kleine vergoeding gevraagd. De mentor brengt de beide betrokken leerlingen met elkaar in contact.