Home
Menu
Zoek
Rendement

Hieronder volgt een kort overzicht van cijfers omtrent resultaten en rendement van het Willem Lodewijk Gymnasium uit officiële bronnen. 

Gemiddelde klassengrootte

 

 2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Klas 1  28
29
28
26
28
Klas 2  28
26
27
28
26

 
In klas 1 is de klassengrootte afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

 

Doorstroom en diplomering

   2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Bevordering van eerste tot derde leerjaar zonder zittenblijven  96%
90%
93%
94%
Bevordering van derde leerjaar tot diploma zonder zittenblijven 71%
72%
75%
73%
Geslaagde kandidaten 93%
92%
93%
93%

 

Behaalde cijfers centraal examen

Op onze school kiezen veel leerlingen voor een of meer extra vakken. Deels om hun keuzemogelijkheden voor de vervolgstudie te vergroten, deels uit pure belangstelling en omdat zij de extra studielast aankunnen. Een aantal van deze leerlingen kiest ook voor meer dan een studie op universiteit en/of hogeschool.

   2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011


Alle vakken 6,8 ++ 6,9 ++ 7,0 ++ 6,8 ++
 
Nederlands 6,6 O 6,6 + 6,7 ++ 6,7 ++

Engels, Frans en Duits 7,1 ++ 7,3 ++ 7,1 ++ 7,2 ++

Aardrijkskunde en geschiedenis 6,2 O 6,6 O 6,9 ++ 7,1 ++

Economie  6,8 + 6,5 O 7,3 ++ 7,0 ++

Exacte vakken  6,8 + 7,1 ++ 6,9 + 6,4 O

Latijn en Grieks  6,8 O 7,1 + 7,3 + 6,9 O

 

Toelichting

++ 

Ruim boven het landelijk gemiddelde

Boven het landelijk gemiddelde

O 

Gelijk met het landelijk gemiddelde