Home
Menu
Zoek
Tien redenen om te kiezen voor het WLG

Gymnasium

1.
Onze gymnasiumopleiding biedt een brede algemene ontwikkeling: naast en binnen de reguliere VWO-vakken is aandacht voor de Grieks-Romeinse oudheid, waardoor leerlingen leren de wereld om ons heen beter te begrijpen. 
2.
Een gymnasiumopleiding heeft bewezen effectief onderwijs: gymnasiasten doen het op de universiteit beter dan studenten met een atheneumdiploma. 
3.
De waardering voor het gymnasiumdiploma is groot in binnen- en buitenland: het is een bewijs voor het succesvol afronden van een meer dan minimale vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. 

Categoraal

4.
Op een categorale school volgen alle leerlingen dezelfde opleiding. De capaciteiten en interesses van de leerlingen zijn relatief vergelijkbaar. Zo hoeven leerlingen zich bijvoorbeeld niet te verdedigen voor het feit dat ze leren eigenlijk best wel leuk vinden. 
5.
In de hele opleiding zijn slechts twee keuzemomenten: een profielkeuze aan het eind van de derde klas en het definitieve examenpakket een jaar later. 

Christelijk

6.
Naast de aandacht voor de Grieks-Romeinse oudheid als basis van de West-Europese beschaving, wordt aandacht besteed aan de joods-christelijke traditie als basis van onze cultuur. Deze invalshoeken samen vergroten het inzicht in de wereld waarin de leerling opgroeit. 
7.
Alle grote wereldgodsdiensten komen aan de orde met de vraag: wat geloven mensen en hoe speelt religie een rol in het leven? Binnen de school komen leerlingen van zeer uiteenlopende achtergrond bij elkaar. Aan hun eigen klasgenoten zien ze hoe verschillend mensen omgaan met geloof en ze leren daar met elkaar over te praten. 
8.
Regelmatig staan we stil bij vragen rond levensbeschouwing: wat vind je goed, wat vind je slecht, wat inspireert je? Leerlingen leren hierover een standpunt in te nemen en onder woorden te brengen. Zo bouwen leerlingen aan een eigen meningsvorming, zodat ze zelf keuzes kunnen maken. 

Klein

9.
Het Willem Lodewijk Gymnasium is een kleine school en biedt leerlingen snel een vertrouwde omgeving. Docenten staan dicht bij de leerlingen en volgen hun ontwikkeling gedurende meerdere jaren. 
10.
Het docententeam is niet groot en docenten hebben onderling veel contact. Inhoudelijke samenhang en onderlinge afstemming binnen het onderwijsprogramma en de leerlingbegeleiding zijn daardoor eenvoudig en effectief.