Home
Menu
Zoek

 

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit alle jaarlagen en zorgt ervoor dat de stem van de leerlingen wordt gehoord. Eens in de maand komt de leerlingenraad samen om te vergaderen. De leerlingenraad staat in contact met de schoolleiding die ons soms om advies vraagt en ons betrekt bij gebeurtenissen in school. Ook zijn de leden van de leerlingenraad automatisch lid van de klankbordgroepen en wordt de leerlingenraad vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Is jou iets op gevallen binnen de school waarvan je vindt dat dat iets voor de leerlingenraad is? Of heb je een vraag? Spreek dan eens een van de leden aan, stuur een mailtje naar leerlingenraad@wlg.nl of vul onderstaand contactformulier in.

De leerlingenraad van het schooljaar 2016 - 2017 bestaat uit:
Yente Koppelman (4C, voorzitter)
Pepijn Huese (5D, contactpersoon)
Daphne de Vos (4C, secretaris)
Lodewijk van Vliet (2E)
Robert-Jan Schultink (2E)
Jildou Niezink (3C)
Marit Boer (3C)
Veerle Veldman (5C)

Peter Baarda (4B) is betrokken als vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad.
Contactformulier