Home
Menu
Zoek

 

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit alle jaarlagen en zorgt ervoor dat de stem van de leerlingen wordt gehoord. Eens in de maand komt de leerlingenraad samen om te vergaderen. De leerlingenraad staat in contact met de schoolleiding die ons soms om advies vraagt en ons betrekt bij gebeurtenissen in school. Ook zijn de leden van de leerlingenraad automatisch lid van de klankbordgroepen en wordt de leerlingenraad vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Is jou iets op gevallen binnen de school waarvan je vindt dat dat iets voor de leerlingenraad is? Of heb je een vraag? Spreek dan eens een van de leden aan, stuur een mailtje naar leerlingenraad@wlg.nl of vul onderstaand contactformulier in.

De leerlingenraad van het schooljaar 2017 - 2018 bestaat uit:
Yente Koppelman (5A, voorzitter)
Daphne de Vos (5A, secretaris)
Peter Baarda (5B)
Friso Sennema (5C)
Veerle Veldman (6C)
Jildou Niezink (4C)
Robert Jan Schultink (3E, contactpersoon)
Lodewijk van Vliet (3E, ict)
Foeke van Minnen (2D)
Marthijn Bollema (2D)
Boaz van der Zee (1A)
Zoë Vos (1A)

Peter Baarda (5B) is betrokken als vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad.
Contactformulier