Home
Menu
Zoek
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin ouders, leerlingen en personeel elkaar ontmoeten. Zijn taak is het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Ten aanzien van het beleid dat wordt gevoerd door het bestuur en de directie heeft de MR wettelijk omschreven rechten: adviesrecht en, in een aantal gevallen, instemmingsrecht.


Klik hieronder op de gewenste button voor meer informatie.


 
 

Onder Actueel vindt u wanneer de bijeenkomsten van de MR zijn gepland, mededelingen van de MR en informatie over welke onderwerpen de MR op dit moment in behandeling heeft.


Op de pagina Documenten kunt u onder andere de reglementen, statuten en afspraken van de school inzien en downloaden. Tevens vindt u op deze pagina de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.


Via de pagina Contact kunt u zien wie er op dit moment in zitting hebben in de MR en contact opnemen met het secretariaat van de MR.