Home
Menu
Zoek
Toetsroosters en PTA's
Klas 1
Toetsrooster
Klas 2
Toetsrooster
Klas 3
Toetsrooster

 

Klas 4
Toetsrooster
PTA klas 4 2017-2018 *

Klas 5

Toets- en inleverrooster

PTA klas 5 2017-2018 **
PTA's van voorgaande leerjaren

Klas 6
PTA klas 6 2017-2018
PTA's van voorgaande leerjaren

Examenreglement


* Wijzigingen in het PTA voor klas 4 bij natuurkunde en aardrijkskunde (versie 22 maart 2018)
** Wijzigingen in het PTA voor klas 5 bij filosofie en lichamelijke opvoeding
Toetsweken, mondelingen en herkansingen

Toetsweek 2, klas 1 t/m 5 (maart)

Klik hier voor het inhaalrooster van toetsweek 2 klas 5

Klik hier voor het toetsrooster van de onderbouw

Klik hier voor het toetsrooster van de bovenbouw


Mondelingen en herkansingen, klas 6 (maart)

Klik hier voor het inhaalschema van de mondelingen klas 6

Klik hier voor de indeling van de herkansingen SE1 en SE2 klas 6

 

Klik hier voor het mondelingenschema Engels

Klik hier voor het mondelingenschema Nederlands

Klik hier voor het mondelingenschema Frans

Klik hier voor het mondelingenschema Duits

Klik hier voor het mondelingenschema Latijn

Klik hier voor het mondelingenschema Grieks

Klik hier voor het mondelingenschema Economie

 

SE-week 3, klas 6 (april)

Klik hier voor het toetsrooster van SE3

Herkansingen, klas 6 (april)

Klik hier voor het inhaal- en herkansingsschema van SE3 klas 6

Toetsweek 3, klas 1 t/m 5 (juli)

Op deze plaats worden de roosters voor toetsweek 3 gepubliceerd.