Home
Menu
Zoek
Nieuws

Ouderraad zoekt leden

De Ouderraad fungeert als klankbord voor de schoolleiding en brengt bij de schoolleiding belangrijke onderwerpen ter sprake, mede naar aanleiding van berichten uit onze achterban (de ouders en de leerlingen). Daarnaast voert de Ouderraad door het jaar heen hand- en spandiensten uit, met name in de vorm van ondersteuning op vrijwel alle reguliere ouderavonden en grote activiteiten zoals de kerstviering, de presentatie van de profielwerkstukken, de open dagen en de diploma-uitreiking.

De Ouderraad is samengesteld uit één ouder uit elke klas. Door verschillende oorzaken is op dit moment een aantal klassen niet vertegenwoordigd in de ouderraad. Bent u ouder van een leerling in klas 2E, 3B, , 4B, of 4D, en hebt u zin om lid te worden van de ouderraad, of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het email-adres ouderraad@wlg.nl.
Print Bookmark and Share

Return to previous page