Home
Menu
Zoek
Communicatie met ouders
Veel brieven en formulieren die voor ouders zijn bestemd worden per e-mail worden verstuurd. Voorbeelden daarvan zijn uitnodigingen voor de ouderspreekavond en voorlichtingsavonden. Ten einde alle ouders te bereiken is het van belang dat alle e-mailadressen correct in onze administratie zijn opgenomen. Ontvangt u uitnodigingen voor ouderavonden alleen via uw zoon/dochter op papier en niet via e-mail? Dan is uw e-mailadres mogelijk verkeerd geadministreerd. Via onderstaand formulier kunt u uw e-mailadres aan ons kenbaar maken.
Registratie e-mailadressen